Advokátska kancelária

JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková, advokát

Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.

Čo ponúkame

Našim klientom ponúkame komplexné právne poradenstvo, zastupovanie pred súdmi v sporovej i nesporovej agende, koncipovanie občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv, právne analýzy a stanoviská, mimosúdne riešenia sporov.